Hur man lägger till konton i visuell budget

Visuell budget görs av KiWi Objects. Med den här appen kan du analysera dina personliga konton och företagskonton för att se deras framsteg. Läs den här artikeln för att lära dig lägga till ett konto till den.
Från din första skärm trycker du på Konton-ikonen. Detta tar dig till skärmen Konton.
Titta på skärmen Konton. Vad du kommer att se är den grundläggande som Visual Budget har för dig att se vad appen kan göra.
Tryck på + -tecknet i det övre högra hörnet. Detta ger dig möjligheten att lägga till ett konto eller en kontogrupp. Tryck på Kontogrupp för att starta.
Skriv in den information du behöver. Här är den kontogrupp som skapas för kreditkort. Välj vilken typ av pengsenhet du behöver.
Tryck på kryssmarkeringen.
Tryck på + -tecknet igen och den här gången Lägg till konto.
Välj den grupp du vill ha för det här kontot. Tryck på Sample Group i det övre högra hörnet på skärmen så kommer listan med kategorier att komma upp. Välj rätt.
Klicka på + -tecknet igen och tryck denna gång på Konto.
Skriv in kontoinformationen. Du vill att det ska kunna identifieras när du tittar på det senare.
Ange det budgetbelopp som du måste betala under Budget / utgifter.
Tryck på kryssmarkeringen.
Titta på kontoskärmen. Du kommer nu att se den nya kontogruppen och kontot där.
permanentrevolution-journal.org © 2020